Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.4.5.2 Nadere bepalingen
Verder lezen
Nadere bepalingen bij elementen in de vierde positie zijn slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Een nadere bepaling kan eventueel bij veel en weinig voorkomen, bijv.:
1de zeer vele (artikelen over dat onderwerp)
2de erg weinige (mensen die er kwamen)
3de betrekkelijk/tamelijk weinige reacties die we kregen
Ook kunnen nadere bepalingen in de vorm van kwantiteitsaanduidende adjectivische of bijwoordelijke constituenten bij bepaalde hoofdtelwoorden voorkomen zolang ze beperkt blijven tot één woord, bijv.:
4aDe goed honderd (brieven die hij nog moest versturen, lagen klaar.)
bDe een goede honderd (brieven die hij nog moest versturen, lagen klaar.)uitgesloten
5Zijn dik twintig (koeien stonden op stal.)
6De ruim veertig (goede inzendingen werden allemaal beloond.)
7Zijn een stuk of twintig (koeien stonden op stal.)uitgesloten
Een uitzondering hierop vormen de bepalingen meer dan en minder dan, die wèl voor een bepaald hoofdtelwoord kunnen staan, bijv.:
8zijn minder dan tien (goede antwoorden)
9haar meer dan vijfhonderd (cd's)
Zie ter vergelijking [14.4.4.6].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links