Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.4.1.15 Samenkoppelingen met onder
De betekenis van de samenkoppelingen die gevormd zijn met behulp van onder kan meestal afgeleid worden uit de betekenis van de samenstellende delen en de syntactische context. Zo betekent onderbinden in de schaatsen onderbinden: 'onder de voeten binden', en kan (iemand) onderduwen betekenen: 'onder water duwen'. Het procedé is productief.
In een aantal werkwoorden heeft onder de betekenis 'te weinig', bijv.
1onderbelichten, onderbetalen, onderverzekeren, onderwaarderen
Van dergelijke werkwoorden zijn meestal alleen de infinitief en/of het voltooid deelwoord gebruikelijk, net zoals bij samenkoppelingen met over met de betekenis ‘te veel’.
Het morfeem onder wordt ook gebruikt als prefix, zoals in de werkwoorden onderbóúwen en ondergráven.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links