Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.6.3 De achtervoegsels -(e)lings en -s
Het achtervoegsel, of suffix, -(e)lings, waarmee bijwoorden worden gevormd die de manier aangeven waarop iets gebeurt, komt voor met werkwoorden, substantieven en adjectieven, bijv.:
1met werkwoorden: rakelings
met substantieven: beurtelings, kruiselings, ruggelings, zijdelings
met adjectieven: blindelings
Het achtervoegsel -s komt voor achter infinitieven en substantieven, achter het verkleinwoordsuffix en in samenstellende afleidingen, bijv.:
2na een infinitief: doorgaans, vervolgens, willens en wetens
na een substantief: deels, zondags (t/m) zaterdags
samenstellende afleiding: blootshoofds, heelhuids, luidkeels, ruimschoots, buitenslands, onder(s)hands.
Sommige van deze samenstellende afleidingen worden ook wel als adjectieven gebruikt, zoals in een luidkeels gelach en ruimschootse ervaring.
Deze typen bijwoorden zijn niet productief.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links