Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.12.ii Weten ('weten waar')
Verder lezen
Ook weten in de betekenis 'weten waar' is verplicht groepsvormend (zie voorbeeld 2 hieronder). Ook hier treedt een vervangende infinitief op in plaats van een voltooid deelwoord (zie 5). In deze betekenis wordt weten gecombineerd met een lijdend voorwerp en een van de infinitieven liggen, zitten, hangen (onovergankelijk), staan of wonen. Het lijdend voorwerp is hier het geïmpliceerd onderwerp van de infinitief. Weten + lijdend voorwerp + infinitief met te betekent 'weten waar het door het lijdend voorwerp aangeduide ligt, zit enz.'. Voorbeelden:
1De toerist wist Bakhuizen niet te liggen.
2We zijn zo verspreid over het hele gebouw, dat ik mijn eigen collega's niet meer weet te zitten.
3Weet jij het uniform van vader te hangen?
4De bibliothecaris zal toch Van Dale wel weten te staan?
5Ik heb jaren met haar samengewerkt, maar ik heb haar nooit weten te wonen.
Met name in Belgisch Nederlands wordt in dergelijke gevallen vaak een infinitief zonder te gebruikt, bijv. 6:
6De bibliothecaris zal toch Van Dale wel weten staan?regionaal
Weten wordt dan gebruikt zoals de waarnemingswerkwoorden zien etc. (vergelijk [18.5.4.8]).
Regionaal wordt ook zijn ('zich bevinden') op die manier met weten gecombineerd in de verbinding iets of iemand (niet) weten zijn (in de standaardtaal: (niet) weten waar iets of iemand is/zich bevindt/ligt enz.).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links