Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
3.3.2.4.i.1 Woorden op -dom en -schap
Verder lezen
a
Woorden op -dom zijn meestal het -woorden. Het zijn dan namen van plaatsen of gebieden (bijv. het bisdom, het heiligdom, het hertogdom) ofwel verzamelnamen (bijv. het jodendom, het priesterdom, het regentendom, het veelgodendom). Abstracta op -dom zijn de -woorden (bijv. de rijkdom, de ouderdom). (Voor eigendom zie ***EMPTY ra r4***.)
b
Bij de veel talrijker woorden op -schap zijn tweemaal twee categorieën te onderscheiden. Bij de de -woorden zijn deze twee categorieën:
 • substantieven die een toestand aanduiden, bijv.:
  de blijdschap, dronkenschap, gevangenschap, kameraadschap, lijfeigenschap, verwantschap, vriendschap, zwangerschap
 • verzamelnamen, bijv.:
  de gemeenschap, nakomelingschap, nalatenschap, vennootschap , maar: het genootschap, gereedschap, gezelschap en het driemanschap (en de mogelijke, maar minder gebruikelijke woorden tweemanschap, viermanschap, enz.).
Woorden met de-genus die niet tot een van deze categorieën gerekend kunnen worden, zijn bijv.:
de boodschap, eigenschap, rekenschap, weddenschap, wetenschap . Bij de het-woorden zijn eveneens twee categorieën te onderscheiden:
 • substantieven die een functie of relatie aanduiden, bijv.:
  het kindschap, kampioenschap, koningschap, premierschap, vaderschap, voogdijschap
  ;
 • substantieven die een instituut aanduiden, bijv.:
  het agentschap, gezantschap, hoogheemraadschap, industrieschap, landbouwschap
  .
Woorden met het-genus die niet tot een van deze categorieën gerekend kunnen worden, zijn bijv.:
het graafschap, heerschap, landschap . Soms kan een woord op -schap tot twee van de hierboven onderscheiden categorieën behoren en in overeenstemming daarmee met verschillend genus gebruikt worden, bijv. de priesterschap'de gezamenlijke priesters' en het priesterschap'de priesterlijke waardigheid'. Het woord de/het zeggenschap komt zonder betekenisverschil met beide genera voor.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links