Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.20 Beginnen
Verder lezen
Het werkwoord beginnen wordt in de standaardtaal altijd verbonden met een infinitief met te. Het getalsonderwerp van beginnen is tevens het geïmpliceerd onderwerp van de infinitief. Zowel in onvoltooide als in voltooide tijden kan beginnen groepsvormend en niet-groepsvormend gebruikt worden. De voorkeur voor groepsvormend of niet-groepsvormend gebruik is in de verschillende delen van het taalgebied niet dezelfde. Voorbeelden zijn:
1aIk hoor dat Jan zijn viool al begint te stemmen.groepsvormend
bIk hoor dat Jan al begint zijn viool te stemmen.niet-groepsvormend
2aIk hoor dat Jan zijn viool al is beginnen te stemmen.groepsvormend
bIk hoor dat Jan al begonnen is zijn viool te stemmen.niet-groepsvormend
In de voltooide tijden komt in plaats van een vervangende infinitief ook soms een deelwoord voor (quasi-groepsvormend gebruik: vergelijk [18.5.1.2/1], categorie [c ]). Naast een zin als 2a is dus ook mogelijk:
3Ik hoor dat Jan zijn viool al is begonnen te stemmen.quasi-groepsvormend
Regionaal (met name in het westelijke deel van België) wordt een infinitief zonder te gebruikt als beginnen in de eindgroep staat, hetzij als infinitief of vervangende infinitief, hetzij als achter-pv in de indicatief presens meervoud (vergelijk [18.5.4.17/2]); zie respectievelijk de voorbeelden:
4aIk moet eens beginnen werken.regionaal
bIk ben vandaag beginnen werken.regionaal
cIk hoop dat ze eens beginnen werken.regionaal
Die mogelijkheid bestaat niet als beginnen vóór-pv is:
5Ze beginnen vandaag werken.uitgesloten
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links