Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.3.4.3 Glottisslag-invoeging
Een hiaat kan in bepaalde fonologische omgevingen vermeden woorden door de invoeging van een glottisslag ʔ, een klapje van de stembanden. Zo’n glottisslag kun je beschouwen als een soort medeklinker. Deze invoeging gebeurt na een a, waar de andere opties voor vermijding van een hiaat niet beschikbaar zijn, maar alleen als de volgende lettergreep klemtoon draagt. Invoeging van een glottisslag treedt daarom alleen op aan het begin van een voet. Als een woord dat met een klinker begint wordt uitgesproken na een pauze, dan wordt er altijd met een glottisslag begonnen. In gelede woorden kan een glottisslag een morfologische grens markeren, zoals in de woorden re[ʔ]ageren en spreek[ʔ]onderwijs.
De volgende woorden illustreren het optreden van de glottisslag:Zie Jongenburger & Van Heuven 1991.
Tabel 1. Glottisslag-invoeging
aórta a.ɔr.ta aʔɔrta
beámen bə.a.mə(n) bəʔamə(n)
Kaúnda ka.un.da kaʔunda
paélla pa.ɛl.ja paʔɛlja
In verbonden spraak kan invoeging van een glottisslag ook optreden in woordgroepen.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij september 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links