Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.5.4 Gaan, raken, slaan
Verder lezen
De werkwoorden gaan, raken en slaan kunnen met aan het + infinitief verbonden worden om het begin van de werking aan te geven die door de infinitief wordt uitgedrukt (inchoatief aspect). Het getalsonderwerp van deze werkwoorden is ook het geïmpliceerd onderwerp van de infinitief. Het aantal infinitieven waarmee gaan enz. gecombineerd kunnen worden, is beperkt. De mogelijkheden zijn in de verschillende delen van het taalgebied niet dezelfde. Voorbeelden zijn:
1Ze gingen aan het discussiëren over het voor en tegen.
2Toen de politie eraan kwam, gingen ze aan het hollen.
3De twee partijen raakten zelfs aan het vechten.
4Hij raakte aan het malen.'werd geestesziek'
5De matrozen sloegen aan het muiten.
Gezien de beperkte combinatiemogelijkheden valt er over de eventuele toevoeging van een lijdend voorwerp bij de infinitief weinig te zeggen. Een zin als de volgende lijkt mogelijk (vergelijk [21.6.3.2/1]):
6Ze gingen aan het ruzie maken.
Als alternatief voor de constructie aan het...gaan kan gaan + infinitief gebruikt worden (zie [18.5.4.3/iii]):
7Toen de politie eraan kwam, gingen ze hollen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links