Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.4 Toevoegingen binnen de werkwoordelijke constituent
Verder lezen
Net als bij de complementen in de voorgaande paragraaf geven we hier een overzicht van de formele categorieën die als toevoeging kunnen dienen. De behandeling van de mogelijke (zinsdeels)functies van die toevoegingen gebeurt weer in[20] . Als toevoeging binnen een werkwoordelijke constituent komen voor:
 1. een zin, bijv.:
  1Als je ziek bent moet (je) rusten.
  2(We) konden niet op tijd zijn omdat we autopech hadden.
  3(De rekening) is voorzover ik weet nog steeds niet betaald.
 2. een naamwoordelijke constituent, bijv.:
  4De laatste dag van de maand worden (we) uitbetaald.
  5(We) willen woensdag weggaan.
 3. een voorzetselconstituent, bijv.:
  6(Je) kunt tot drie uur opbellen.
  7(De daders) werden in de bank gearresteerd.
  8(De buis) is door de vorst gesprongen.
 4. een adjectivische constituent, bijv.:
  9(Oom Karel) kan mooi zingen.
 5. een bijwoordelijke constituent, bijv.:
  10Vandaag blijf (ik) thuis.
  11(We) hebben je vaak genoeg gewaarschuwd.
  12(Het huis) komt misschien vrij.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links