Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.4.8.10.i Primair modale functies
Verder lezen
De functie van het futurum exactum praeteriti (zou(den) + hebben/zijn + voltooid deelwoord; de voltooid verleden toekomende tijd (v.v.t.t.)) is vooral van modale aard. Het futurum exactum praeteriti heeft gezien vanuit het spreekmoment betrekking op een gebeuren uit het verleden dat vanuit een referentiepunt (r) verleden is, maar vanuit een ander referentiepunt (r') als in de toekomst geprojecteerd wordt voorgesteld (vergelijk [2.4.8.2/i]):
r' - w - r - s
Voorbeelden zijn:
1Op die bijeenkomst zou de minister zelf gesproken hebben.
2Gisteren werd verteld dat Johan niet gekomen zou zijn.
Met de zinnen 1 en 2 wordt uitdrukking gegeven aan een onzekerheid (zie [28.2.3.2]).
Het futurum exactum praeteriti kan daarnaast ook uitdrukking geven aan niet-werkelijkheid:
3Als ik in mijn jeugd geld gehad zou hebben, zou ik veel meer gereisd hebben.
Voor meer voorbeelden van de gebruiksmogelijkheden van het futurum exactum praeteriti in modale functie zij verwezen naar [28.3.3.2/ii].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links