Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.4.5 Persoonsnamen met het achtervoegsel -(en)ier
Het achtervoegsel, of suffix, -ier en de allomorf -enier kan men aantreffen in (doorgaans als mannelijk opgevatte) persoonsnamen die een beroep, functie of hoedanigheid aanduiden. De klemtoon in deze woorden valt op de laatste lettergreep. Voorbeelden van dit niet-productieve procedé zijn:
1avonturier, herbergier, kassier, koetsier, scholier, tuinier
glazenier, kruidenier, rentenier
Heel wat van dergelijke woorden zijn ontleend, zoals barbier, grossier en poelier. Een vorming op basis van een werkwoord is vliegenier. Van de woordgroep middelbare school is middelbare scholier afgeleid.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links