Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.3.ii Blijven
Verder lezen
Het groepsvormend werkwoord blijven heeft twee duidelijk te onderscheiden betekenissen:
 1. 'zich niet verplaatsen' = 'blijven om te...', 'blijven en...':
  1Je blijft natuurlijk bij ons eten en je kunt ook blijven slapen.
  2Hij is een week blijven logeren.
 2. 'doorgaan met...' (vergelijk [18.5.5.3]):
  3Hij had zeker erge honger: hij bleef maar eten!
  4Ze was vast erg moe, ze is tot elf uur blijven slapen.
  Opmerking
  Verdieping
  Opmerking
  In de combinatie blijven staan kan blijven betekenis [b] hebben, in verschillende schakeringen (zie i, ii en iii) en verder de betekenis 'ophouden zich te verplaatsen' (zie iv):
  i(bij het nemen van een foto: ) Ja, zo kom je er goed op, wil je daar even blijven staan?
  iiJe hoeft geen stoel voor me te halen, ik blijf wel staan.
  iiiDat beeld blijft hier staan.
  ivHij liep hard weg, maar toen ik hem riep bleef hij toch staan.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links