Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.3 Het direct object (lijdend voorwerp)
De schuingedrukte delen in (1)-(3) zijn voorbeelden van het zinsdeel direct object (lijdend voorwerp).
De voorbeelden in deze paragraaf komen uit het OpenSoNaR Corpus , tenzij anders aangegeven. Voorbeelden met als bron 'ANS' zijn eigen voorbeelden.
1Jij vertelt het verhaal.
2De bal schoot de hoogte in en ik zag hem even niet door de stadionlichten.
3Je vertelt dat het eten anders is.
Het direct object komt enkel voor bij werkwoordelijke gezegden en heeft een sterkere band met het gezegde dan het ondervindend object en het indirect object. Het is steeds een nominale constituent, zoals het verhaal in (1) of hem in (2), of een afhankelijke zin, zoals dat het eten anders is in (3).
Zie 20.3.2 Soorten constituenten als direct object voor een uitzondering hierop.
Er komt maximaal één direct object voor per gezegde.
In de paragrafen hierna behandelen we eerst de belangrijkste eigenschappen van het direct object en soorten constituenten die als direct object kunnen fungeren. Daarna bespreken we de soorten werkwoorden die we kunnen onderscheiden op basis van hun relatie met het direct object en gevallen waarbij een woord lijkt op een direct object, maar we het desondanks beschouwen als deel van het gezegde.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Dirk Pijpops april 2023
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 20,../../data/archief/ans2/e-ans/20/body.html;
  Interessante links