Filters 
verversen
Tekstsoort
 • titels
 • termen
 • voorbeelden
 • tekst
Hoofdstukken
alles selecterenniets selecteren
 • 1De klankleer van het Nederlands
 • 2Het werkwoord verbum
 • 3Het substantief zelfstandig naamwoord
 • 4Het lidwoord artikel
 • 5Het voornaamwoord pronomen
 • 6Het adjectief bijvoeglijk naamwoord
 • 7Het telwoord numerale
 • 8Het bijwoord adverbium
 • 9De adpositie het voorzetsel, achterzetsel, omzetsel en meer
 • 10Het voegwoord de conjunctie
 • 11Het tussenwerpsel de interjectie
 • 12Woordvorming en woordstructuur
 • 13De constituent: algemeen
 • 14De naamwoordelijke constituent
 • 15De adjectivische constituent
 • 16De bijwoordelijke constituent
 • 17De adpositieconstituent
 • 18De werkwoordelijke (verbale) constituent
 • 19De zin: algemeen
 • 20De zinsdelen
 • 21Woordvolgorde in de zin
 • 22Actieve en passieve zinnen
 • 23Soorten zinnen naar de communicatieve functie
 • 24De nevenschikking: algemeen
 • 25Gewone vormen van nevenschikking
 • 26Bijzondere vormen van nevenschikking
 • 27De samentrekking
 • 28Modaliteit
 • 29Negatie ontkenning
 • 30Aspectualiteit
anti komt voor in 10 artikelen
gezocht op: titels, termen, voorbeelden, tekst
{"solrVersion":302,"parameters":["q=examples%3A%22anti%22%20OR%20examples%3A%20anti%20OR%20lingterms%3A%22anti%22%20OR%20lingterms%3A%20anti%20OR%20title%3A%22anti%22%20OR%20title%3A%20anti%20OR%20plaintext%3A%22anti%22%20OR%20plaintext%3A%20anti","qf=title^3%20lingterms^3%20plaintext^1%20examples^1","mm=2","start=0","rows=10","hl=true","hl.fl=title%20plaintext%20examples%20lingterms%20score","hl.snippets=100","hl.requireFieldMatch=true","hl.simple.pre=<em>","hl.simple.post=<%2Fem>"]}
q=examples%3A%22anti%22%20OR%20examples%3A%20anti%20OR%20lingterms%3A%22anti%22%20OR%20lingterms%3A%20anti%20OR%20title%3A%22anti%22%20OR%20title%3A%20anti%20OR%20plaintext%3A%22anti%22%20OR%20plaintext%3A%20anti, qf=title^3%20lingterms^3%20plaintext^1%20examples^1, mm=2, start=0, rows=10, hl=true, hl.fl=title%20plaintext%20examples%20lingterms%20score, hl.snippets=100, hl.requireFieldMatch=true, hl.simple.pre=<em>, hl.simple.post=<%2Fem>
Aantal zoekresultaten per pagina: 10 20 50 100 alle
12 Woordvorming en woordstructuur > 12.4 De vorming van substantieven > 12.4.2 Afleiding > 12.4.2.1 Prefigering > 12.4.2.1.4 Voor en tegen: de voorvoegsels anti- , contra- en pro-
tekst
...Met behulp van de voorvoegsels anti- en contra- worden...
.... Pro- kan als positieve tegenhanger van anti- worden beschouwd. Deze...
... voorvoegsels kunnen zowel met uitheemse als inheemse woorden verbonden worden.Anti- en...
... pro- Bij de afleidingen met anti- kunnen twee groepen onderscheiden worden...
... een samenstelling van het type [[anti + x] + y], met de betekenis 'y gericht tegen x...
...', bijv.: anti-alcoholcampagne, anti-apartheidsbeweging, anticonceptiepil, antidrugsbeleid, anti...
... antivries. Voorbeelden met een werkwoordstam als deel zijn anti-aanbaklaag...
... heeft de woordklemtoon op het voorvoegsel anti-. De betekenis van de afleiding is 'het...
... zich hierbij aan. Sommige woorden met anti- duiden het tegendeel aan van het in het...
..., antihumor, antipsychiatrie, antiroman, antitheater, anti-utopie Soms komen de beide betekenisvarianten naast...
... woord is antireclame. Als positieve tegenhanger van anti- uit de eerste groep is soms...
... ('beleid ten gunste van Afrika'). Al dan niet als twee woorden geschreven combinaties als anti(-)roken/anti...
... roken, anti(-)school/anti school, anti-Trump/anti Trump, pro(-)vrouw/pro vrouw en pro-Duitsland/pro...
... een ketter, maar nu is hij fel anti-roken/anti roken. Een belangrijk deel van de partij bleek pro...
... lijkt op die van anti-, maar er is wel een verschil: het gebruik van contra...
... reformatie niet wordt voorondersteld voor het woord anti-reformatie ‘afstand nemen van...
voorbeelden
anti
anti-alcoholcampagne, anti-apartheidsbeweging
, anticonceptiepil, antidrugsbeleid, anti-Europapolitiek
anti-aanbaklaag
, anti-utopie
anti(-)roken/anti roken
anti(-)school/anti school
anti-Trump/anti Trump
fel anti-roken/anti roken .
anti-reformatie
anti-
anti-
anti-
Anti-
anti-
anti-
anti-
anti-
anti-
12 Woordvorming en woordstructuur > 12.5 De vorming van adjectieven > 12.5.2 Afleiding > 12.5.2.1 Prefigering > 12.5.2.1.3 Overige uitheemse prefixen
confixen | beginconfix
tekst
... prefixen. De prefixen, of voorvoegsels, anti- en pro- worden in...
... drukken. Het procedé is productief. Voorbeelden met anti- zijn: anti-autoritair...
..., antidemocratisch, anti-Duits, antifascistisch, antiklerikaal, antimilitaristisch Voorbeelden met...
... Met een betekenis die vergelijkbaar is met die van anti- komt in een beperkt aantal...
voorbeelden
anti-autoritair, antidemocratisch, anti-Duits, antifascistisch, antiklerikaal, antimilitaristisch
anti-
anti-
anti-
12 Woordvorming en woordstructuur > 12.5 De vorming van adjectieven > 12.5.2 Afleiding > 12.5.2.1 Prefigering
attributieve
tekst
... anti- anti-autoritair contra- contra...
... zoals anti- en supra-. 12.5.2.1.1 Negatieve prefixen 12.5.2.1.2...
voorbeelden
anti-autoritair
anti-
anti-
12 Woordvorming en woordstructuur > 12.4 De vorming van substantieven > 12.4.2 Afleiding > 12.4.2.1 Prefigering
Substantivische afleidingen
tekst
... anti- antifascist contra- contrarevolutionair rang aarts- aartsbisschop loco...
... worden opgevat. Dit geldt ook voor pro en anti, zoals in pro en anti de jeugdherbergen. Verder worden...
... voorvoegsels anti-, contra- en pro- 12.4.2.1.5. Rang: de...
voorbeelden
pro en anti de jeugdherbergen
anti-
anti
anti-
12 Woordvorming en woordstructuur > 12.4 De vorming van substantieven > 12.4.2 Afleiding > 12.4.2.1 Prefigering > 12.4.2.1.10 Uitheemse voorvoegsels en confixen
allomorf | confixen
tekst
... uitheemse voorvoegsels anti-, contra-, ex...
... naamwoordelijk deel van het gezegde komen combinaties van anti of pro met een...
... substantief voor, bijv. pro(-)vrouw, pro(-)Trump, anti-school...
..., en anti-roken.Confixen Naast de hierboven genoemde voorvoegsels...
voorbeelden
anti-school
anti-roken
anti-
anti
1 De klankleer van het Nederlands > 1.6 Woordklemtoon > 1.6.4 De klemtoon in afgeleide woorden
afgeleide woorden | hoofdklemtoon | klemtoonneutraal | prosodische woorden
tekst
... (2c). Veel van oorsprong uitheemse prefixen, zoals anti- en super...
voorbeelden
anti-
12 Woordvorming en woordstructuur > 12.2 Woordvorming en woordenschat > 12.2.2 De productiviteit van woordvormingsprocessen
productief | improductief | hapax
tekst
... aan een inheems of uitheems basiswoord prefix met inheems basiswoord met uitheems basiswoord anti...
...- anti-godsdienstig anti-religieus co- co-ouder co-educatie ex- ex-man ex-communicatie hyper- hyper...
voorbeelden
anti-godsdienstig
anti-religieus
anti-
29 Negatie ontkenning > 29.1 Een overzicht van negatie-elementen > 29.1.2 Voor- en achtervoegsels als negatie-element > 29.1.2.1 Werkwoorden met negatieve voorvoegsels
resultatieve werkwoordsbepaling
tekst
... Latijnse anti tegen ) is er ook een improductief ont- (dat verwant is aan het Latijnse ante voor...
voorbeelden
anti
27 De samentrekking > 27.2 Samentrekking op woordniveau > 27.2.3 Samentrekking bij combinaties van samenstellingen
tekst
..., bijv. anti- en postdateren. Opmerking Samenstellingen kunnen bestaan uit woorden die op zichzelf...
voorbeelden
anti- en postdateren
9 De adpositie het voorzetsel, achterzetsel, omzetsel en meer > 9.4 Voorzetseluitdrukkingen > 9.4.2 Een overzicht van voorzetseluitdrukkingen
tekst
... onder verwijzing naar de anti-terrorismewet. 394 ter nagedachtenis aan Hij besloot daarom een monument...
voorbeelden
door een agent onder verwijzing naar de anti-terrorismewet .