Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
12.4.2.2.4.2 Persoonsnamen met de achtervoegsels -erd en -aard
De afleidingen op -erd of -aard hebben een evaluerende, en vaak ongunstige betekenis. Het woord lieverd houdt daarentegen een positieve waardering in. De klemtoon ligt op het basiswoord. Met deze achtervoegsels, of suffixen, komen persoonsnamen voor, meestal op basis van een adjectief:
1-erd: bangerd, dikkerd, lelijkerd, lomperd, stommerd, vluggerd
-aard: gierigaard, lafaard, snoodaard, valsaard, wreedaard
De betekenis van deze afleidingen is 'iemand die de door het adjectief genoemde eigenschap bezit'. Voor de keuze tussen -erd en -aard zijn geen precieze regels te geven, maar na een basiswoord op -ig treedt altijd -aard op, zoals in:
2guitigaard, gulzigaard, koppigaard, lastigaard, slordigaard
Op basis van een werkwoordstam vinden we persoonsnamen als geeuwerd, gluiperd, knoeierd en sufferd.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links