Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.6 Het achtervoegsel -waarts
Verder lezen
Met het achtervoegsel -waarts worden op basis van substantieven bijwoorden gevormd met een richtingaanduidende betekenis, bijv. huiswaarts (gaan) ('naar huis (gaan)'). Het procédé wordt vooral gebruikt in de geschreven taal. Andere voorbeelden zijn:
hemelwaarts, kerkwaarts, dorpwaarts, schoolwaarts, stadwaarts, veldwaarts, zeewaarts, noordwaarts.
Verder komen er afleidingen voor met een bijwoord als grondwoord, bijv.
achterwaarts, bergafwaarts, binnenwaarts, derwaarts, herwaarts, stroomopwaarts.
Sommige hiervan hebben ook adjectivische valentie, bijv. opwaarts in een opwaartse druk.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links