Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.4 Het achtervoegsel -halve
Verder lezen
Met het achtervoegsel -halve worden van abstracte substantieven (met de tussenklank -s-) bijwoorden afgeleid met de betekenis 'uit hoofde van of ter wille van het in het grondwoord genoemde'. Voorbeelden:
ambtshalve, beroepshalve, eerbiedshalve, gemakshalve, kortheidshalve, plichtshalve, veiligheidshalve, volledigheidshalve, voorzichtigheidshalve.
Dergelijke woorden komen vooral voor in de geschreven taal.
Voor gevallen als mijnenthalve zie(5.5.9, sectie 2f).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links