Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.2 De achtervoegsels -(e)lings en -s
Verder lezen
Het niet-beklemtoonde achtervoegsel -(e)lings (historisch -lings voorafgegaan door een tussenklank), dat ongeveer de betekenis heeft 'op de manier van -' (maar de betekenis is niet systematisch te beschrijven) heeft zich gehecht aan werkwoordsstammen, substantieven en adjectieven, bijv.:
rakelings, tappelings;
beurtelings, kruiselings, ruggelings;
blindelings, halvelings, kortelings.
Met verlies van de sjwa van het grondwoord zijde: zijdelings. Het achtervoegsel -s, ook bekend als de zogenaamde adverbiale of bijwoordelijke -s, komt voor achter infinitieven en substantieven en in een aantal formaties die alleen als samenstellende afleidingen te begrijpen zijn, bijv.:
doorgaans, vervolgens, willens en wetens;
deels, zondags (t/m) zaterdags;
blootshoofds, heelhuids, luidkeels, ruimschoots;
buitenslands, onder(s)hands.
De procédés zijn niet productief.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links