Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.1 Het achtervoegsel -(e)lijk
Verder lezen
Met het onbeklemtoonde achtervoegsel -(e)lijk zijn van adjectieven bijwoorden afgeleid die vooral in geschreven taal of in enigszins plechtige gesproken taal gebruikt worden, zoals:
hogelijk, laatstelijk, respectievelijk, rijkelijk, summierlijk, waarlijk.
Van adjectivisch gebruikte deelwoorden zijn afgeleid bepaaldelijk en herhaaldelijk. Van het zelden gebruikte adjectief abusief komt abusievelijk.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links