Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.3.7 Andere combinaties
Verder lezen
Door combinatie van aller- met een adjectief in de overtreffende trap wordt de subjectief waarderende betekenis van het grondwoord versterkt. Voorbeelden zijn:
alleraardigst, allerbest, allerheiligst, allerindividueelst, allerliefst, alleroudst, allervolmaaktst.
Het eerste deel van dergelijke combinaties wordt ook wel als een voorvoegsel opgevat, vergelijkbaar met een geval als opperbest . Vergelijk ook(6.4.3.4.ii.b.1).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links