Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.3.6 Bijwoord (adjectief) + deelwoord of adjectief
Verder lezen
1
Voorbeelden van samenstellingen met een adjectief als tweede lid zijn aloud, welbekend, weledel, waarin het bijwoord een versterkende betekenis heeft.
Voor gevallen met in-, door- of over- zie(12.4.2.2.2, sectie b), voor vormingen met het bijwoord niet als eerste lid(zie 12.4.2.2.1, sectie b).
2
Voorbeelden van samenstellingen met een tegenwoordig deelwoord als tweede lid zijn: bijziend, bovenstaand, eerstaanwezend, hoogdravend, lichtlopend, vérstrekkend (met het accent op ver), welsprekend.
Een voltooid deelwoord dat als tweede lid fungeert kan een echt deelwoord of een van een deelwoord afgeleid adjectief zijn, bijv. goedgekleed, hooggeleerd, lichtgeraakt, versgebakken, welgevuld, welverdiend, zeergeleerd of een pseudo-deelwoord, bijv. breedgeschouderd, kortgerokt, sterkgespierd, welbespraakt, zoetgevooisd.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links