Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.3.3.ii Substantief + voltooid deelwoord
Verder lezen
Vooral in de taal van techniek en handel komen samenstellingen met een voltooid deelwoord als tweede lid voor, zoals geluidgedempt, handgeweven, luchtgekoeld, zonovergoten, en dergelijke. De betekenisrelatie tussen het adjectivische deelwoord en het voorafgaande substantief is sterk uiteenlopend; meestal is die relatie te verduidelijken door een voorzetselconstructie, bijv. computergestuurd ' met of door een computer gestuurd', kolengestookt (gezegd van elektriciteitscentrales) 'met kolen gestookt', noodgedwongen ' door de nood gedwongen', handgeknoopt ' met de hand geknoopt', gehoorgestoord ' wat het gehoor betreft gestoord'. Sommigen keuren samenstellingen volgens dit productieve procédé af, maar in de praktijk worden dergelijke woorden veelvuldig gehanteerd. Een veel gebruikte groep zijn onder meer die met het deelwoord gebonden als tweede lid: partijgebonden, plaatsgebonden, seizoen(s) gebonden, tijd(s)gebonden, enzovoort.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
De hier besproken formaties zijn te onderscheiden van het type breedgeschouderd , waarbij het eerste lid een bijwoord of adjectief is en het hoofd van de samenstelling in veel gevallen een pseudo-deelwoord dat niet zelfstandig voorkomt(zie 12.4.3.6, sectie 2). Ze wijken ook af van voltooide deelwoorden van samengestelde werkwoorden: deze krijgen het voorvoegsel ge- vóór het eerste lid van de samenstelling: gedoodverfd, gezandstraald.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links