Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.3.5.g Het achtervoegsel -ief
Verder lezen
Het accentdragend achtervoegsel -ief wordt gevoegd achter afgeleide substantieven van vreemde herkomst op -(t)ie en -atie; daarbij komt -ief in de plaats van de ie aan het eind van het grondwoord: explosie - explosief. De betekenis van het adjectief is te omschrijven als 'betrekking hebbend op het door het grondwoord uitgedrukte'. Het procédé is productief onder de hier beschreven omstandigheden. Voorbeelden zijn verder:
actief, consumptief, demonstratief, depressief, exclusief, informatief, negatief, operatief, representatief, speculatief.
In enkele gevallen wordt -ief ook toegevoegd aan substantieven die niet tot de categorie van de op -(t)ie eindigende behoren, bijv. foutief, instinctief, sportief.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links