Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.3.5.b Het achtervoegsel -abel
Verder lezen
Met behulp van het achtervoegsel -abel kunnen adjectieven afgeleid worden van werkwoorden met de stam op beklemtoond -eer; het achtervoegsel komt in de plaats van -eer, bijv.: accepteren - acceptabel, discuteren - discutabel. De betekenis van deze adjectieven kan omschreven worden als '(voltooid deelwoord van het werkwoord) kunnende worden', bijv. acceptabel ' geaccepteerd kunnende worden'. In de afleidingen ligt het accent op de eerste lettergreep van het achtervoegsel. Voorbeelden zijn verder:
adorabel, exploitabel, memorabel, presentabel, rendabel, reparabel, subsidiabel, transportabel, variabel.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links