Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.3.5.a De achtervoegsels -aal en -eel
Verder lezen
Met behulp van de accentdragende achtervoegsels -aal en -eel kunnen adjectieven afgeleid worden van substantieven van vreemde herkomst (meestal geleerde woorden), bijv. continent - continentaal, experiment - experimenteel. Dergelijke adjectieven geven geen eigenschap aan, maar drukken een betrekking uit tussen het grondwoord van de afleiding en het door het adjectief nader bepaalde substantief, bijv.: het continentaal plat ' het tot het vasteland behorende plat'. Deze vorm van afleiding van zogenaamde relationele adjectieven is productief. Voor het optreden van -aal, dan wel -eel zijn geen regels te geven. Bij de hieronder gegeven voorbeelden komen ook enkele varianten van het achtervoegsel voor (respectievelijk -iaal, -naal; -ieel, -ueel):
kolossaal, muzikaal, patriarchaal, rectoraal; dictatoriaal, embryonaal;
conjunctureel, cultureel, incidenteel, structureel; exponentieel, intellectueel, procentueel.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links