Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.3.3.e Met een ander substantief als grondwoord
Verder lezen
Het achtervoegsel -s komt nog voor in de van substantieven afgeleide adjectieven aards, binnenlands, boers, buitenlands, doods, dopers, duivels, heidens, hels, hemels, honds, hottentots, kalkoens (in: een kalkoense haan/hen), ketters, kinds, paaps, plattelands, rebels, schools, slaafs, snaaks, staats, stads, steeds ( grootsteeds), volks, werelds, alle met de betekenis ' (als) van, als -' en in het woord kerks (bijv. in: kerks zijn 'geregeld naar de kerk gaand', kerkse mensen). Zie ook bij de samenstellende afleiding(12.4.4.2, sectie 2).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links