Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.3.3.a Met een persoonsnaam als grondwoord
Verder lezen
Het achtervoegsel -s kan verbonden worden met eigennamen in de uitdrukking op z'n - , met als betekenis 'zoals - doet, op de wijze van -', bijv. op z'n Walters, op z'n Mulders (vergelijk(5.5.7.3.i, sectie 1, subtype 1)). In deze uitdrukking is het achtervoegsel productief. Daarbuiten komt -s maar in beperkte mate voor, bijv. Luthers, Siegenbeeks in respectievelijk de groepen de Lutherse kerk, de Siegenbeekse spelling (gewoner is in dit laatste geval evenwel: de spelling-Siegenbeek [14.7.3] of de spelling van Siegenbeek).
Verder kan -s, eveneens met de betekenis '(als) van -', toegevoegd worden aan persoonsnamen die aanhangers van een bepaalde overtuiging of belijders van een bepaald geloof aanduiden(zie 12.3.1.4.iii.4). Voorbeelden van dit niet-productieve type zijn:
franskiljons, joods, protestants, anglicaans, brahmaans, mohammedaans, presbyteriaans, ultramontaans.
Zie ook bij -iaans [12.4.2.3.5.f].
In aansluiting hierbij kunnen enkele adjectieven op -er vermeld worden waarmee een orde aangeduid wordt waartoe kloosterlingen behoren, zoals dominicaner, franciscaner, augustijner, norbertijner (een dominicaner/franciscaner/augustijner/norbertijner monnik of pater).
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Woorden als de laatst genoemde zijn in het Nederlands alleen als adjectief te gebruiken. De leden van deze orden duidt men aan met een dominicaan, een augustijn, enzovoort. Vergelijk hiermee de correcte, overigens niet van een persoonsnaam afgeleide, substantieven (een) kartuizer, (een) cistercienzer, (een) premonstratenzer.
Voor de vorming van adjectieven bij een hele reeks geografische namen wordt het achtervoegsel -s toegevoegd aan de naam van de mannelijke inwoner van een stad of land (het betreft gewoonlijk onregelmatig afgeleide inwonersnamen), bijv.:
Algerijns, Amerikaans, Bulgaars, Deens, Fins, Italiaans, Noors, Romeins, Waals, Zeeuws, Zimbabwaans, Zweeds, Zwitsers.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links