Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.4 Het voorvoegsel inter-
Verder lezen
Ter aanduiding van een relatie tussen twee of meer landen, plaatsen, instellingen, mensen enz. onderling, wordt inter- met een adjectief verbonden. Inter- komt vooral voor in van oorsprong uitheemse adjectieven, maar het kan ook gecombineerd worden met Nederlandse adjectieven. Voorbeelden van dit type zijn:
interafrikaans, intercommunaal, interdisciplinair, interkerkelijk, interlokaal (bijv. in: interlokale gesprekken), intermenselijk, interuniversitair.
In een aantal woorden uit het wetenschappelijke taalgebruik heeft inter- de betekenis 'gelegen, zich bevindend tussen', bijv. intercellulair (onder meer in: intercellulair vocht), interglaciaal (in: een interglaciaal tijdperk), interlineair (in: een interlineaire vertaling).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links