Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.3 De voorvoegsels anti-, contra- en pro-
Verder lezen
Ter aanduiding van een gezindheid, houding of werking gericht tegen of ten gunste van een bepaald land, een bepaald volk, een bepaalde ideologie of instelling en dergelijke worden respectievelijk anti- en pro- met een adjectief verbonden. Het procédé is productief. Voorbeelden met anti- zijn:
anti-autoritair, antidemocratisch, anti-Duits, antifascistisch, anti-inflatoir, anti-Israëlisch, antiklerikaal, antimilitaristisch, anti-Marokkaans, antimonarchistisch, antireligieus, antisemitisch.
Voorbeelden met pro- zijn:
pro-agrarisch, pro-Amerikaans, pro-communistisch, pro-falangistisch, pro-liberaal, pro-Palestijns.
Met een betekenis die vergelijkbaar is met die van anti- komt in een beperkt aantal adjectieven contra- voor: contrareformatorisch en contrarevolutionair, waarnaast een dito substantief bestaat, en contraproductief ('het tegenovergestelde bereikend van productief').
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Als naamwoordelijk deel van het gezegde komen - met de hierboven gegeven betekenis - combinaties van anti of pro met een substantief voor, bijv. pro(-) vrouw, pro(-) Thatcher, anti(-) school, anti(-) roken (zie 12.3.1.3.ii.4, opmerking).
Opmerking
Verdieping
Opmerking
De van geografische namen afgeleide adjectieven van het genoemde type en de vormingen met pro- worden met een koppelteken gespeld. In de andere gevallen wisselt de schrijfwijze.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links