Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.1 Inleiding
Verder lezen
Adjectieven kunnen door middel van voor- en/of achtervoegsels afgeleid worden van andere adjectieven, van werkwoorden, van substantieven of bij uitzondering ook wel van woorden van een andere soort. Op die manier gevormde adjectieven kunnen op hun beurt soms fungeren als grondwoord voor een nieuwe afleiding. Zo is het adjectief verklaarbaar, dat afgeleid is van het werkwoord verklaren, zelf weer het grondwoord voor de afleiding onverklaarbaar.
Tot de categorie afleiding zonder toevoegsel behoren deverbatieve adjectieven [6.2.3] en enkele adjectieven die van stofnamen afgeleid zijn, zoals alumimium, plastic, suède, corduroy in een aluminium pan enz. [6.3.2.1] (zie 6.4.1.1.1, categorie 2).
Voor een aantal types afleidingen, zoals die met -waarts en -gewijs, die hoofdzakelijk als bijwoord gebruikt worden, zie [12.5.2].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links