Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.3 Samenstellende afleiding
Verder lezen
Ter vorming van (vooral) zaaknamen kan het volgende procédé gebruikt worden, met als achtervoegsel -er: [[telwoord + substantief] + er], bijv.:
driemaster, tientonner, tweedekker, tweewieler.
De betekenis is 'voorwerp dat het door de combinatie van telwoord en substantief genoemde heeft'. Naar de betekenis sluit dubbeldekker zich hierbij aan. Als aanduiding van een levend wezen is viervoeter mogelijk.
Enkele voorbeelden van een ander type samenstellende afleidingen, waardoor nomina agentis zijn gevormd, zijn geldschieter, kustvaarder (ook als aanduiding van een vaartuig), sportbeoefenaar, woordvoerder (vergelijk verder(12.3.1.4.iii.1)). Apart staande gevallen zijn onderzeeër en tegenvoeter.
Voor een aantal samenstellende afleidingen (nomina actionis) op -ing (bijv. gebruikmaking) zie(12.3.1.4.vii.6).
Kenmerkend voor de samenstellende afleiding is steeds dat het laatste gedeelte niet afzonderlijk kan voorkomen: tonner of voeter komen niet zelfstandig voor.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links