Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.2.8.ii Samenstellingen van afwijkende vorm
Verder lezen
Een klein aantal substantivische samenstellingen bestaat uit een werkwoordsstam met een nadere aanvulling: een substantief, een bijwoord, een onbepaald voornaamwoord, soms een groep woorden. Ze dienen voornamelijk tot kenschetsing van personen. Voorbeelden zijn:
drinkebroer, stokebrand, waaghals, zeurkous, zuipschuit;
deugniet, slok-op, flapuit;
bemoeial, durfal, weetal;
kijk-in-de-pot, sta-in-de-weg.
Ook de omgekeerde volgorde komt voor: substantief + werkwoordsstam, bijv. voetveeg, koukleum, zoetekauw (met -e- als tussenklank)
Opmerkelijk is dat deze samenstellingen geen herkenbaar hoofd hebben: op het laatste lid is geen lidwoordkeuze te baseren. Het lidwoord is altijd de. Meervoudsvorming verloopt moeizaam of is onmogelijk.
Het procédé is niet productief.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links