Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.2.7 Groepen van woorden + substantief
Verder lezen
Een productief woordvormingsprocédé is de samenstelling van substantieven met als eerste lid een groep woorden.
Het eerste lid kan een meerwoordige naamwoordelijke constituent zijn zoals in oudemannenhuis [12.3.2.2/iii] of drielandenpunt) (zie 12.3.2.3, sectie 2), of een voorzetselconstituent zoals in buitenboordmotor (zie 12.3.2.5, sectie 1).
Groepen die als eerste lid optreden, kunnen verder onder meer bestaan uit combinaties van substantief + voorzetsel + substantief of uit nevenschikkingen van woorden door middel van het voegwoord en. Voorbeelden:
glas-in-loodraam, huis-aan-huisblad, mond-op-mondbeademing, mond-tot-mondreclame, nek-aan-nek-race, dag-en-nachtslot, heen-en-weerdienst, kat-en-muisspelletje, peper-en-zoutstel, vraag-en-antwoordspel.
Ook zinnen, veelal met het werkwoord in de vorm van een gebiedende wijs, komen voor als eerste lid:
ban-de-bomdemonstratie, blijf-van-mijn-lijfhuis, doe-het-zelfwinkel, gooi-en-smijtfilm, lach-of-ik-schiet-humor, verdeel-en-heerspolitiek , vrij-veilig-actie;
blij-dat-ik-rij-campagne , God-is-dood-theologie, van-dik-hout-zaagt-men-planken-houding .
Vooral ter nadere bepaling van substantieven als actie, idee, gevoel, rubriek en dergelijke kunnen woordgroepen optreden: ouwe-jongens-onder-mekaar-gevoel , zelf-sleutelen-rubriek
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links