Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.2.2.iii Enkele formele bijzonderheden
Verder lezen
In dit onderdeel worden enkele formele bijzonderheden van substantivische samenstellingen vermeld. Een enigszins afwijkende bouw vertonen samenstellingen als oudemannenhuis. Het eerste lid is hier zelf geen samenstelling maar bestaat uit een meerwoordige naamwoordelijke constituent (in het gegeven voorbeeld oude mannen), die echter heel wel als een eenheid opgevat kan worden. Andere voorbeelden zijn:
bejaardemensenziekte, heteluchtballon, jongeliedenvereniging, oudedagsreserve, oudewijvengeklets, rondetafelconferentie, vrijetijdskleding.
Vergelijk ook(12.3.2.3, sectie 2).
Als drieledige samenstellingen kunnen combinaties als man-vrouw-overleg, vader-dochter-verhouding, Holland-Amerika-lijn beschouwd worden, evenals man-dag-productie.
Soms is er verkorting mogelijk in een samenstelling. Eén mogelijkheid is dat een stuk van het eerste lid weggevallen is, bijv. hulpakte (uit: hulponderwijzersakte), naaimandje (uit: naaigereimandje) en scharrelei (uit: scharrelkipei). De laatste twee voorbeelden hebben hierdoor de vorm van samenstelling met een werkwoordsstam als eerste lid [12.3.2.6]. Een verkorting van een andere soort is het weglaten van het tweede lid, bijv. kandidaats voor kandidaatsexamen, of (een) ouderejaars voor (een) ouderejaarsstudent (met als meervoud een onveranderde vorm: twee ouderejaars).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links