Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.vii.12 De achtervoegsels -te en -de
Verder lezen
Door middel van -te zijn abstracta afgeleid die qua betekenis vergelijkbaar zijn met die op -heid [12.3.1.4.vii.4]. Het grondwoord is een adjectief. Het accent ligt op dit grondwoord. Voorbeelden zijn:
drukte, duurte, leegte, sterkte, stilte, volte, zwakte.
De vorm -de treedt op in liefde.
Het procédé is niet productief, maar wel zijn als recente nieuwvormingen gekte en goedkoopte te vermelden.
Tot de afleidingen op -te behoort een groep waarvan de leden de verschillende dimensies aanduiden, bijv.:
breedte, diepte, dikte, hoogte.
In de volgende gevallen treedt in de afleiding klinkerverandering op: naast heet staat hitte, naast lang staat lengte.
Een aantal afleidingen op -te heeft ook een concrete betekenis, veelal ter aanduiding van geografische begrippen, bijv. een hoogte, een vlakte, een ondiepte.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links