Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.vii.10 De achtervoegsels -schap en -dom
Verder lezen
Met het niet beklemtoonde achtervoegsel -schap kunnen afleidingen gevormd worden:
 • op basis van een substantief, bijv.:
  ballingschap, kampioenschap, koningschap, leraarschap, pausschap, vijandschap.
  Dergelijke afleidingen geven een toestand (dikwijls een waardigheid) aan.
 • op basis van een werkwoord (infinitief of stam), bijv.:
  nalátenschap, rekenschap, weddenschap, wetenschap.
  Naast weddenschap komt ook voor weddingschap.
 • op basis van een adjectief, bijv.:
  beterschap, dronkenschap, gevangenschap, zwangerschap.
Deze woorden duiden een bepaalde toestand aan.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Ook enkele afleidingen op -dom, bijv. ouderdom, rijkdom, hebben deze betekenis.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links