Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.vii.9 Het achtervoegsel -nis (-enis, -tenis)
Verder lezen
Afleidingen op het onbeklemtoonde -nis (en varianten) zijn gevormd op basis van adjectieven en werkwoordsstammen. Het procédé is niet productief. Voorbeelden zijn:
duisternis, droefenis;
bemoeienis, gebeurtenis, hechtenis, kennis, schennis.
Het woord vuilnis heeft een collectieve betekenis gekregen.
Afleidingen op -nis (en varianten) kunnen gemakkelijk als concreta gebruikt worden, bijv. erfenis en hindernis.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links