Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.vii.7 Het achtervoegsel -isme
Verder lezen
Het beklemtoonde achtervoegsel -isme komt voor in 'geleerde', internationaal gangbare woorden, bijv. communisme, humanisme, irrationalisme, seksisme enzovoort, naar analogie waarvan ook arbeiderisme mogelijk is. Er worden ideologieën, culturele stromingen en dergelijke mee aangeduid.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Het achtervoegsel -isme komt ook verzelfstandigd voor: een of ander isme betekent 'een of andere stroming die op -isme uitgaat'.
Een enkele maal komen naast abstracta, bijv. purisme of vulgarisme, ook concreta voor met de betekenis 'concreet geval van purisme, respectievelijk vulgarisme' (als aanduiding van taalkundige verschijnselen). Bij deze gevallen sluiten zich aan (een) germanisme, anglicisme, dialectisme.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links