Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.vii.5 Het achtervoegsel -ij (-nij, -enij, -erij, -arij)
Verder lezen
Met het beklemtoonde achtervoegsel -ij (of varianten daarvan) kunnen abstracta gevormd worden:
 • op basis van een werkwoordsstam;
  Het achtervoegsel heeft de vorm -erij, maar als het grondwoord op -el of -en (met een sjwa) eindigt, is de vorm -arij, bijv.:
  draverij, knoeierij, (woorden)kramerij, kuiperij, pocherij, poetserij, (krom)praterij, vleierij;
  bedelarij, metselarij, rekenarij, twijfelarij.
  De meeste afleidingen op -erij/-arij van werkwoorden zijn echter concreta(zie 12.3.1.4.v.5).
 • op basis van een substantief, bijv.:
  ambtenarij, koppelbazerij, praalhanzerij, waaghalzerij.
  Met -dij is gevormd: makelaardij.
 • op basis van een adjectief, bijv.
  lekkernij, woestenij
  .
De eerste twee procédés zijn productief. De genoemde afleidingen hebben soms een pejoratieve betekenis. Vergelijk wat dat betreft met de afleidingen van een werkwoord door middel van het voorvoegsel ge- (zie 12.3.1.3.ii.7.a).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links