Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.vii.2 Het achtervoegsel -atie
Verder lezen
Met behulp van het beklemtoonde achtervoegsel -atie (uitgesproken met s of ts, dus als -áásie of -áátsie) worden abstracta gevormd bij werkwoorden op beklemtoond -eren. Het achtervoegsel komt daarbij in de plaats van -eren. Het procédé is productief. Voorbeelden zijn:
confrontatie, evacuatie, felicitatie, fermentatie, installatie, misinterpretatie, presentatie.
Vergelijk met -ing (12.3.1.4.vii.6, sectie b).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links