Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.vii.1 Het achtervoegsel -age
Verder lezen
De meeste abstracta op beklemtoond -age komen voor naast werkwoorden op -eren (uitgesproken als éren) voorkomen. Ze kunnen gezien worden als afleidingen daarvan, waarbij -eren weggelaten is en het achtervoegsel -age daarvoor in de plaats gekomen is, bijv. masseren - massage. Voorbeelden zijn verder:
arbitrage, chantage, colportage, rapportage, spionage, tatoeage.
In mindere mate is -age toegevoegd aan de stam van een ander werkwoord, bijv. lekkage, slijtage, vrijage.
Het achtervoegsel komt ten slotte nog voor in woorden met een substantief (waaronder soms een eigennaam) als grondwoord, bijv. percentage, tonnage, voltage, wattage.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links