Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.vi.5 Het achtervoegsel -schap
Verder lezen
Met -schap kan men verzamelnamen afleiden van substantieven. Het accent ligt op het grondwoord. Voorbeelden van dit procédé zijn:
bedrijfschap, broederschap, gezelschap, landbouwschap, nakomelingschap, productschap, vennootschap, visserijschap.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Het achtervoegsel -schap kan naast afleidingen als bedrijfschap, landbouwschap, productschap of visserijschap verzelfstandigd voorkomen. Het is dan tot substantief geworden: het schap met als betekenis 'wettelijk geregelde organisatie op een bepaald vakgebied'.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links