Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.v.5 Het achtervoegsel -ij (-dij, -erij, -derij)
Verder lezen
Het beklemtoonde achtervoegsel -ij (met vormvarianten) wordt vooral gebruikt om namen van bedrijven of instellingen af te leiden van werkwoordsstammen of van substantieven (meest persoonsnamen). In het eerste geval is het procédé productief. Het achtervoegsel heeft dan de vorm -erij. Heel wat van de desbetreffende woorden kunnen echter ook beschouwd worden als afleidingen met een persoonsnaam als grondwoord (bijv. bakker + ij). Voorbeelden van beide procédés zijn:
bakkerij, kaasmakerij, slijterij, sloperij, varkenshouderij, wasserij, zetterij;
abdij (van abt), makelaardij, proosdij (van proost);
bloemisterij, drogisterij.
Bij de vorming van deze afleidingen treedt na een stam op l, n of r voor het achtervoegsel een d op: boerderij, maalderij, veenderij, grossierderij. Na een werkwoordsstam op -el verschijnt -arij: bottelarij.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links