Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iv.6 Andere achtervoegsels
Verder lezen
In uitheemse woorden komen nog de beklemtoonde achtervoegsels -euse en -trice voor. Dergelijke woorden vormen de vrouwelijke pendanten van mannelijke nomina agentis op -eur, respectievelijk -(a)teur of -(a)tor [12.3.1.4/iii11]. Voorbeelden van beide typen zijn:
adviseuse, chauffeuse, controleuse, masseuse;
actrice, collaboratrice, conductrice, directrice, inspectrice;
illustratrice, imitatrice, manipulatrice, visitatrice
Schijnbare uitzonderingen vormen onder meer aborteuse, chanteuse, visiteuse, waarvan de mannelijke tegenhangers niet op -teur eindigen, maar op -eur na een stam op t. Naast ambassadeur staat ambassadrice. Naast mentor en rector zijn ook mogelijk mentrix respectievelijk rectrix (in het meervoud: mentrices, rectrices).
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Het achtervoegsel -egge komt alleen voor in dievegge (naast mannelijk: dief).
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Bij enkele vrouwelijke persoonsnamen komt het achtervoegsel -ette voor: brunette, purserette.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Naast een aantal aan het Latijn ontleende mannelijke persoonsnamen op -us komen vrouwelijke pendanten voor op -a, bijv. academica, classica, neerlandica.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links