Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iv.5 Het achtervoegsel -ster
Verder lezen
Met het onbeklemtoonde -ster kunnen vrouwelijke persoonsnamen worden gevormd:
 • op basis van een werkwoordsstam (van een handelingswerkwoord), bijv.:
  arbeidster, beheerster, bestuurster, kapster, medewerkster, naaister, strijdster, voedster, voorzitster, werkgeefster.
  Het procédé is productief. Voor de op overeenkomstige wijze met -er gevormde mannelijke persoonsnamen zie [12.3.1.4/iii1]. Naar analogie van de mannelijke pendanten wordt tussen het grondwoord en het achtervoegsel soms een d ingelast, bijv. aanvoerdster (naast: aanvoerster), toehoordster (naast: toehoorster), maar niet bij grondwoorden op -uur of -eer, bijv. borduurster, huurster, codeerster. Ten aanzien van de werkwoorden doen, gaan, staan, zien doen zich dezelfde bijzonderheden voor als bij de vorming van mannelijke persoonsnamen.
 • op basis van een mannelijke persoonsnaam op -aar of -ier, bijv.:
  bedelaarster, dobbelaarster, gijzelaarster, huichelaarster, wandelaarster; avonturierster, bankierster, herbergierster, kruidenierster, tuinierster.
  Dit procédé is alleen productief voorzover de procédés van de grondwoorden dat zijn. Voorts kunnen de mogelijkheden vooral beperkt worden door het bestaan van persoonsnamen op -es [12.3.1.4.iv.2], bijv. eigenares, lerares, hoewel het naast elkaar voorkomen van een vorm op -es en één op -ster geenszins altijd uitgesloten is. Vergelijk bijv. bedelares/bedelaarster , martelares/martelaarster , tovenares/tovenaarster .
Ook in andere gevallen waarin een persoonsnaam op -er of -aar bestaat dan wel gevormd kan worden, zijn in principe vrouwelijke pendanten op -ster mogelijk. Vergelijk bijv. met elkaar vrijwilliger/vrijwilligster, wetenschapper/wetenschap-ster, NS'er/NS'ster, veertiger/veertigster.
Voor het gebruik van -ster ter aanduiding van (ook) mannelijke inwonersnamen ((een) Drachtster etc.) zie(12.3.1.4.iii.1, sectie b).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links