Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iv.4 Het achtervoegsel -se
Verder lezen
Het niet-beklemtoonde achtervoegsel -se komt voor in enkele archaïsche of regionaal (in Nederland) gebruikte woorden als domineese, kasteleinse, kosterse, pastoorse ('vrouw van een predikant'), schipperse, met als betekenis 'vrouw van de door het grondwoord genoemde persoon'. Kasteleinse kan echter tevens 'vrouwelijke kastelein' betekenen.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
We verwijzen ter vergelijking naar de bespreking van de vorming van vrouwelijke inwonersnamen [12.3.1.4/i]. Afleidingen als Amsterdamse, Chinese, Engelse enz. kunnen als afleidingen van een adjectief (+ e) beschouwd worden, maar ook als afleidingen van een substantief (+ se), met in veel gevallen bepaalde aanpassingen in de spelling.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links