Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iv.3 Het achtervoegsel -in
Verder lezen
Het beklemtoonde, niet-productieve -in is toegevoegd aan mannelijke persoonsnamen, bijv.:
boerin, gravin, heldin, herderin, jodin, molenarin, negerin, vorstin, vriendin, zigeunerin.
Hierbij horen ook enkele vrouwelijke persoonsnamen die een aardrijkskundige herkomst aanduiden, zoals Bohemerin, Friezin, Russin, gewoonlijk als nevenvorm van het type op -e [12.3.1.4/i]. Naast christen bestaat christin.
Met -in zijn ook enkele vrouwelijke diernamen afgeleid, bijv.:
apin, berin, leeuwin, tijgerin, wolvin.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links