Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iv.2 De achtervoegsels -es (-esse) en -is (-isse)
Verder lezen
Met de beklemtoonde achtervoegsels -es (-esse) en -is (-isse) zijn vrouwelijke persoonsnamen van mannelijke afgeleid. Voorbeelden van volgens dit improductieve procédé gevormde woorden zijn:
barones, dichteres, dienares, eigenares, karmelietes, moordenares, prinses, regentes, tovenares, zangeres.
Soms komen als nevenvormen persoonsnamen op -esse voor, bijv. baronesse, eigenaresse, franciscanesse. Deze klinken in het algemeen plechtiger dan die op -es.
In andere gevallen bestaan er vrouwelijke persoonsnamen op -esse (niet op -es) als pendant van mannelijke persoonsnamen op -is, bijv. archivaresse, bibliothecaresse, jubilaresse. Naast secretaris (en: staatssecretaris) bestaat, met verschil in functie en status, secretaresse.
De vorm -is (-isse) komt voor in abdis (naast: abt) en, zonder mannelijke pendant, in claris, clarisse.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links