Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iv.1 Het achtervoegsel -e
Verder lezen
Met het productieve achtervoegsel -e kan men vrouwelijke persoonsnamen afleiden van mannelijke (eventueel sekseneutrale) persoonsnamen. Het achtervoegsel is altijd onbeklemtoond. Het komt voor in de volgende gevallen:
 • na meerlettergrepige woorden (met een achtervoegsel) van vreemde herkomst en met eindbeklemtoning, bijv.:
  advocate, assistente, biologe, dramaturge, interniste, logopediste, pilote, rivale, spionne, scholiere, studente.
 • na woorden op -(e)ling, bijv.:
  leerlinge, smekelinge.
 • na enkele samengestelde woorden, bijv.:
  echtgenote, tochtgenote; geestverwante.
 • sporadisch na eenlettergrepige woorden, bijv.:
  gaste, gidse.
  Opmerking
  Verdieping
  Opmerking
  Het achtervoegsel -e kan niet optreden na persoonsnamen die zonder toevoegsel van een uitheems adjectief zijn afgeleid(zie 12.3.1.2.1), zoals de intellectueel, de liberaal, de katholiek, de veterinair.
Dit type moet onderscheiden worden van de aanduidingen van vrouwelijke inwoners en bewoners bij geografische namen [12.3.1.4/i].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links