Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iii.11 Andere achtervoegsels
Verder lezen
Met behulp van de beklemtoonde achtervoegsels -ant, -ator/-ateur, -ent, -eur en -itor kan men mannelijke nomina agentis vormen die gedacht kunnen worden als afleidingen van werkwoorden op beklemtoond -eren (Frans -er). Sommige zijn te beschouwen als leenwoorden, bijv. opposant, directeur. Volledige regelmaat in het gebruik van deze achtervoegsels is niet aan te geven.
Men laat van het grondwoord -eren weg en daarvoor in de plaats komt het klemtoon dragende achtervoegsel. Bij -ator en -itor ligt het accent op de a, respectievelijk de i, bij -ateur op de eu. Voorbeelden van deze vormingen zijn verder:
collectant, exposant, fabrikant, intrigant, sollicitant;
illustrator, imitator, instigator, manipulator, visitator;
dirigent, docent, opponent, producent, regent;
acteur, administrateur, enquêteur, inspecteur, souffleur, monteur;
repetitor.
Naast collaborator komt, met verschil in betekenis, collaborateur voor. Arrestant heeft passieve betekenis: 'iemand die gearresteerd wordt'.
Woorden als classificeerder en sorteerder worden behandeld als afleidingen met -er [12.3.1.4.iii.1].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links